stappenplan

BURO ZIP

Stappenplan

In dit overzicht krijgt u een beeld hoe Buro Zip te werk gaat...

1 Kennismaking & Script

Een nauwe samenwerking met de klant is voor ons heel belangrijk. In het hele proces wordt duidelijk gecommuniceerd. Dit begint al bij de kennismaking. In samenspraak met de klant wordt, na één – of soms meerdere – gesprekken door ons een script geschreven.

Belangrijk is dat het doel en de doelgroep van de film duidelijk zijn. Daarnaast leggen wij veel nadruk op de uitstraling en toon van de film. Deze moet goed passen bij het bedrijf of de instelling. Pas nadat het script is goedgekeurd door de opdrachtgever,  gaan wij over naar de productiefase.

2 Produtie

Voordat de opnames gerealiseerd kunnen worden moeten daar de voorbereidingen voor worden getroffen. Dat betekent dat locaties, eventueel acteurs, de apparatuur etc wordt geregeld. Daarnaast wordt er een planning gerealiseerd. Voordat de opnames plaatsvinden wordt een zorgvuldig draaiboek geproduceerd, zodat de opdrachtgever ook weet waar hij/zij aan toe is. Dit is fijn voor de klant in het geval de opnames bijvoorbeeld in en om het bedrijf plaatsvinden.

3 Opnames

Tijdens de opnames komen wij met een professionele crew die – naar gelang de opdracht – uit een klein of groter team bestaat. Voor elke productie brengen we het juiste team op de been. Door ons grote netwerk van freelancers kunnen wij snel een hoogwaardig crew neerzetten die de opnames accuraat en professioneel kan uitvoeren. Een opnameperiode kan bestaan uit één of meerdere dagen, dit wordt in de productiefase besloten.

4 Montage

Na de opnames, start de montageperiode. Onze editors laden het geschoten materiaal in en creëren een 1e versie. Dit is de film die nog niet is afgemixt, titels bevat etc maar wel een goed beeld geeft van het uiteindelijke resultaat. Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever tevreden is over het eindresultaat, daarom krijgt zij hier ook nog alle ruimte om op-en aanmerkingen te geven. Omdat we van begin tot eind nauw samenwerken gaat het hier vaak – we spreken uit ervaring – om details. Na de correctieronde ronden de editors de film af en gaan we naar de afwerkingsfase.

5 Afwerking

Wij willen een film waar wij zelf ook trots op kunnen zijn. dat betekent een nette muziek-en geluidsafmix, het plaatsen van verzorgde titels en het eventueel zetten van de laatste puntjes op de i.

Ofwel, de laatste details voor een professionele film.

Dan wordt de film opnieuw aan de opdrachtgever getoond. Na goedkeuring leveren wij de film op het desgewenste medium of in het desgewenste formaat aan. Dvd, usb-stick, internetversie, alles kan.

Koffie ?

Benieuwd naar de mogelijkheden ? We komen graag eens langs op de koffie